Uslužno orezivanje voća - Povoljno i profesionalno

Orezivanje voća je važna tehnika koja se koristi u uzgoju voćaka. Njome se poboljšava kvalitet i količina plodova, održava zdrav rast stabla i grana i sprečava razvoj bolesti i napad štetočina. Vreme i način orezivanja mogu da se razlikuju u zavisnosti od vrste voćke.

Orezivanje voćaka / freepik.com
Orezivanje voćaka / freepik.com

Iako ovaj tekst ima za cilj da tehniku i umeće orezivanja voćaka približi širim narodnim masama, nikako nije uputstvo za orezivanje. Da biste stekli znanje potrebno za orezivanje voćaka, neophodno je da učite od dobrog mentora i kasnije da steknete iskustvo kroz praksu. Ukoliko vam je potrebno orezivanje voćaka, savetujemo vam da potražite iskusnog orezivača preko oglasnika, kako nestručnošću ne biste upropastili potencijal zasada.

Kada je pravo vreme za orezivanje voćaka?

Voćke se po pravilu orezuju u jesen ili u rano proleće, dok novozasađene sadnice treba orezati neposredno posle sadnje. Korisna je i letnja, odnosno zelena rezidba, a u nastavku pročitajte šta je potrebno odstraniti u kom periodu.

Jesenje orezivanje voća

Kasna jesen je vreme kada se vrši sanitarna rezidba voćnih stabala. Orezivanje omogućava voćkama da pravilno formiraju krošnju jer svaka grana dobija svoj prostor za normalni rast. Ovim postupkom obezbeđuje se dobra provetrenost i osunčanost svih grana. Kasna jesen je idealno vreme za orezivanje stabala jer su tada manje izložena stresu, a lišće i plodovi, kao i insekti koji bi ometali orezivača ne nalaze se više na granama. Tako ogoljeno drvo pruža orezivaču mogućnost da precizno odredi šta je za uklanjanje i u kom stanju se krošnja nalazi.

U poznu jesen dnevne temperature su uglavnom niske, maglovito je i vlažno, tako da morate pažljivo da pratite vremensku prognozu. Naime, orezivanje stabla treba da se obavlja po sunčanom i toplom danu, bez kiše i magle, a temperatura ne bi trebalo da bude niža od 5 stepeni, kako ne bi došlo do deformacija reznog mesta i teškog zarastanja rana.

Orezivanje stabla treba da se obavlja po sunčanom i toplom danu, bez kiše i magle, a temperatura ne bi trebalo da bude niža od 5 stepeni.

Iako vlasnici većih zasada obavljaju jesenju rezidbu, ona ima i svoje mane. Nikada ne znamo koliko će zima biti jaka i može da se desi da dođe do smrzavanja letorasta i rana. Ukoliko izmrznu delovi stabla važni za rast i rod, moraće da se odstrane tokom prolećne rezidbe. Zbog toga se u manjim, amaterskim voćnjacima savetuje da na jesen orežu samo oštećene grane, a ostatak posla obave na proleće.

jesenje orezivanje voća
Foto: 99paginas / freepik.com

Orezivanje voća u proleće

Prolećna rezidba voćnih stabala, koja se takođe računa i kao zimsko orezivanje voća, obavlja se u periodu mirovanja zimi, do početka proleća. Obično je to kraj februara ili početak marta, pre kretanja vegetacije. Kao što smo već pomenuli, mana jesenjeg orezivanja je što ne znamo koliko će zima biti jaka i može da dođe do smrzavanja grana i rodnih pupoljaka, tako da je najbolje pričekati i voćke orezati pre proleća. Tada tačno može da se vidi koliko toga je izmrzlo i kolika dužina grane treba da se ukloni. Prilikom obavljanja zimske/prolećne rezidbe, neophodno je ukloniti sve vodopije, odnosno vertikalne grane koje oduzimaju hranu i vodu stablu, što za posledicu ima smanjenje roda. Zatim je potrebno ukloniti grane koje se preklapaju, kao i one koje rastu prema unutra, jer će dovesti do zagušenosti središnjeg dela krošnje.

orezivanje voća u proleće
Foto: wirestock / freepik.com

Letnja / zelena rezidba

Zelena ili letnja rezidba obavlja se obično početkom jula, a cilj je korekcija zimske rezidbe na starim rodnim voćkama, kao i formiranje uzgojnih oblika krune kod mladih stabala. Tokom letnje rezidbe uklanjaju se vodopije koje smo već pominjali u prethodnom pasusu. Ovi letorasti neće davati rod, a bespotrebno uzimaju hranljive sastojke stablu i tako ga slabe. Tokom zelene rezidbe obavlja se i povijanje ili razvođenje letorasta, što ima veliki značaj na formiranje uzgojnog oblika. Ovaj posao obavlja se najviše tri do četiri godine od godine sadnje.

Na kojim mestima rezati grane i kako

Kada vršite orezivanje voćki, bitno je da granu orežete odmah iznad zdravog pupoljka, tako što ćete napraviti gladak rez. Ukoliko rez bude neravan, ili ga napravite između dva pupoljka, može da dođe do odumiranja mladice ili do pojave sklonosti biljke ka obolevanju. Takođe, ukoliko odsecate celu mladicu ili granu, potrebno je da je odsečete u tački iz koje raste, ali bez guljenja kore i oštećenja tkiva ležišta iz kog grančica raste.

Zašto je pravilno orezivanje voća neophodno za stablo?

Pravilno orezivanje voća je važan proces za održavanje stabla i ključno je za rast i rađanje ploda. U nastavku pročitajte zašto je pravilno orezivanje neophodno za stablo:

  • Podstiče rast - Orezivanje podstiče rast novih grana i izbojaka. Ograničavanje rasta stabla dovodi do veće koncentracije hranljivih sastojaka u preostalim granama, što samim tim dovodi i do poboljšanja kvaliteta voća.
  • Veća plodnost - Pravilno orezivanje odgovorno je za povećanje količine roda, a može da dovede i do povećanja samog ploda. Orezivanjem se uklanjaju stare i oštećene grane, što omogućava novim granama da se razviju i budu plodonosnije.
  • Bolja provetrenost - Oblikovanjem stabla na pravilan način postiže se bolja ventilacija i osunčanost, što je korisno u borbi protiv bolesti i štetočina.
  • Uklanjanje bolesti i štetočina - Još jedan, siguran način za odstranjivanje patogena je odstranjivanje zaraženih grana, kako se bolest ne bi prenela na ostatak stabla. Iskusni orezivači će znati tačno šta i koliko može da se iseče.

Povijanje grana i formiranje krune

Povijanje grana mladog stabla je, pored zimske i letnje rezidbe, veoma značajan korak za formiranje odgovarajućeg uzgojnog oblika. Nakon što smo rezidbom uklonili grane sa oštrim uglom grananja, a ostavili one sa povoljnim položajem, vrši se takozvano povijanje mladara. Ovo se obavlja jer grane koje su povijene horizontalnije razvijaju više pupoljaka pri osnovi, dok one sa oštrim uglom daju pupoljke na vrhu. Ovaj posao je najbolje izvoditi prve godine formiranja oblika, od polovine juna do početka jula, dok grane još ne odrvene, jer kasnije postanu tvrde i teže ih je saviti. Idealan ugao koji bi grane trebalo da zahvataju je od 60 do 70 stepeni.

Grane koje su povijene horizontalnije razvijaju više pupoljaka pri osnovi, dok one sa oštrim uglom daju pupoljke na vrhu.

Da biste obavili posao povijanja grana, biće vam potrebne čačkalice, štipaljke, plastične trake ili neki drugi materijal. Posao se izvodi tako što se mlada grančica povije do željenog ugla i "zaglavi" se u tom položaju nekim od navedenih predmeta, odgurujući se od čvrće, središnje grane. Tako treba uraditi sa svim mladim granama koje imaju povoljan položaj, a one će vremenom nastaviti da rastu u pravcu koji ste vi odredili.

uslužno orezivanje voća
Foto: aleksandarlittlewolf / freepik.com

Uslužno orezivanje voća - Ko može da obavlja ovaj posao?

Već smo pomenuli da je pravilno orezivanje voća neophodno za rast i razvoj stabala, kao i za dobar rod. Orezivanje voća je veoma odgovoran posao i mora da ga obavlja osoba koja je za to kvalifikovana. Iako se na prvi pogled čini da bi svako mogao da orezuje voće, za ovaj zahtevan posao potrebno je znanje i umeće, dobro poznavanje fiziologije biljaka, koje su rodne grančice i kako koju vrstu voćke treba orezivati i u koje vreme. Da li ste znali da čak postoje kursevi za orezivanje voćaka?

Kvalifikovane ljude koji vrše uslužno orezivanje voća možete pronaći kako u Novom Sadu i Beogradu, tako i u svim ostalim većim ili manjim mestima u Srbiji. Zato nemojte da rizikujete i upropastite ceo godišnji rod samostalnim orezivanjem, nego angažujte osobu koja iza sebe ima više godina iskustva u tom poslu.

Cena orezivanja voća

Teško je precizno izračunati cenu orezivanja voća jer ona može da zavisi od mnogo faktora. Postoje voćnjaci koji su redovno održavani, a postoje i oni zapušteni oko kojih ima mnogo posla. Okvirna cena po satu bila bi od 4 do 5 evra, ali pre formiranja konačne cene orezivač mora prvo da obiđe voćnjak, da "porazgovara" sa biljkama, vidi da li je reč o redovnom održavanju ili stablima mora da se posveti posebna pažnja i slično. Prema nekim računicama cena po jutru ide i do 300 evra, dok je u većini slučajeva sve stvar dogovora nakon prethodnog obilaska terena.