Kao što je oglašavanje na sajtu smsoglasi.rs jednostavno i prilagođeno korisnicima, tako smo se potrudili da i pretraga bude maksimalno pojednostavljena da biste uz što manji broj klikova došli do željenih rezultata.

Trudili smo se da pretragu lokalizujemo, odnosno prilagodimo gradovima, da biste što jednostavnije mogli da pronađete oglas baš iz vaše okoline.

Funkcionalnost ovakvog sistema se najbolje vidi u kategoriji Nekretnine. Kada izaberete ovu kategoriju, imate mogućnost da birate da li vam je potrebna nekretnina koja se prodaje, izdaje ili želite da vidite da li neko kupuje kuću, stan, zemlju i slično.

Odabirom neke od tri ponuđene kategorije imate mogućnost da dublje zađete u pretragu, pa vam se tako nudi da izaberete baš onu potkategoriju koju tražite. Ukoliko pretražujete preko računara, kategorije možete da pronađete u sajdbaru sa leve strane, dok sa telefona do navedenih opcija dolazite pritiskom na plavo dugme „otvori filtere“ koje se nalazi ispod teksta. Odabrane kategorije ćete poništiti klikom na crveno okruglo dugme koje se nalazi ispred naziva kategorije.

Pored svake kuće, stana, zemljišta i druge nekretnine, u zagradi stoji broj aktuelnih oglasa za tu nekretninu, ali to nije sve. Kao što je pomenuto, trudili smo se da pretragu prilagodimo gradovima, pa ćete tako, pored željene nekretnine, moći da obeležite baš grad u kojem tražite nekretninu.

Sve navedeno odnosi se i na ostale kategorije. Dakle, na celom sajtu postoji mogućnost da odaberete željenu potkategoriju i grad i tako dođete do onoga što vam treba.

Uspešna potraga za oglasima!