Kanjiža

Strana 1 od 0

Opštinu Kanjiža, pored istoimenog mesta, čini još 12 seoskih naselja: Adorjan, Velbit, Doline, Vojvoda Zimonić, Male Pijace, Mali Pesak, Martonoš, Novo Selo, Orom, Totovo Selo, Trešnjevac i Horgoš. Ova opština u Severnobanatskom okrugu ima ukupno oko 25.000 stanovnika. Na ovoj stranici možete da pogledate šta se sve prodaje u opštini Kanjiža putem malih oglasa.