Leskovac

Grad Leskovac je administrativni centar Jablaničkog okruga, a status grada pripao mu je tek 2007. godine. Od 144 naselja koje čine teritorijalnu jedinicu grad Leskovac, Leskovac, Vučje i Grdelica su gradskog, dok su ostala naselja seoskog tipa. Leskovac je naziv dobio po drvetu leske, koje je, prema legendi, niklo posle isušivanja jezera koje se nalazilo u blizini. Ovaj kraj, pa samim tim i teritorija grada Leskovca, bogat je kulturno-istorijskim spomenicima. Jedan od njih je i takozvana crkva O

Kategorije: