Želiš da obnoviš ovaj oglas?

414
26.06.2020.
Podeli:
/
OGL Prodajem miksetu Yamaha MG16, cena 500 evra. Temerin

Pošalji SMS sa ISTOG BROJA u obliku:

OGL OBNOVI 414
VAŽNO! Obnova oglasa je AUTOMATSKA. Svaka poruka se NAPLAĆUJE. Ukoliko ne pratite instrukcije i pošaljete pogrešnu poruku, oglas NEĆE BITI OBNOVLJEN, a poruka će BITI NAPLAĆENA.
Cena ove usluge iznosi:
MTS-63.60 RSD, Yettel-63.99 RSD, A1-63.48 RSD

Klikom na ZELENO DUGME odmah obnovi oglas