Postavi PREMIUM, istaknuti oglas!
Pošalji: OGL tekst_oglasa na broj: 3338 Cena: 55 RSD + cena obične SMS poruke

Postavi BESPLATAN oglas!
Pošalji: OGL tekst_oglasa
na broj: 060/483-88-38

Pretraži male oglase:

Opcija obriši

Ukoliko ste prodali robu i želite da obrišete mali oglas, to ćete uraditi tako što ćete sa istog broja poslati poruku na broj 3338 u formatu: OGL OBRISI broj_oglasa. Ovde nije potrebno da kucate svoj broj telefona jer će sistem na osnovu unetog broja oglasa detektovati šta želite da obrišete.

Šta je broj oglasa

Broj oglasa nalazi se iznad svakog teksta oglasa i predstavlja redni broj oglasa.

Primer ID-a oglasa

Cena brisanja oglasa

Brisanje oglasa plaća se isto koliko i postavljanje oglasa, dakle 55 dinara plus cena obične poruke po cenovniku vašeg mobilnog operatera.

Upozoravamo vas da posle brisanja oglas ne može da se vrati!

Korisnička podrška: