Prijavi oglas #534

Datum: 02.07.2020.
Telefon: 0611463755
Grad: Kula
Ogl Kupujem uknjižen stan u Kuli.Od 65 do 80m2. Slike i ponude slati na broj telefona: 0611463755
Pročitaj pre nego što nastaviš dalje

Bezbedna trgovina na internetu je jedan od naših prioriteta. Shodno tome, neprekidno radimo na unapređenju sigurnosti kako bismo zaštitili kupce i prodavce. Međutim, isto tako zlonamerni ljudi smišljaju nove prevare i pokušavaju da zloupotrebe naš servis kako bi stekli finansijsku ili materijalnu korist.

Zlonamernim ljudima u korist ide i to što je naš servis delimično automatizovan, kao i činjenica da je za postavljanje malih oglasa potreban samo broj telefona, bez registracije. Sajt "SMS Oglasi" ne odgovara za sadržaj u tekstu malog oglasa, naš zadatak je samo da otklonimo mogućnost lažnog predstavljanja, odnosno da utvrdimo da li je pošiljalac oglasa zaista saglasan da objavimo taj isti oglas.

Sajt "SMS Oglasi" ne odgovara za eventualnu štetu nastalu u direktnoj komunikaciji i trgovini između prodavca i kupca.

Ipak, ukoliko smatrate da ste oštećeni na bilo koji način ili u tekstu oglasa primetite nedvosmisleno kršenja nekog od Zakona Republike Srbije, molimo vas da uz pomoć forme ispod teksta, odmah prijavite ovaj oglas. Imajte na umu da oglas nakon prijave neće biti automatski obrisan, već će samo ući u proces dodatne provere. Takođe, prijava oglasa je potpuno anonimna i bezbedna za sve korisnike našeg servisa.

*Podaci iz prijave oglasa se čuvaju trajno zbog potencijalnih zloupotreba prijave oglasa.

Da li se slažeš sa ovim?

Sumnjam da oglas krši Zakon ili Uslove korišćenja sajta

Ne zloupotrebljavam ovu prijavu

Jasna su mi sva uputstva i saveti sa ove stranice

Razumem da oglas neće biti automatski obrisan

Neću pokušavati uzastopno više puta da prijavim isti oglas

Razumem da će podaci iz prijave biti sačuvani

Razumem da je prijava anonimna

Zašto želiš da prijaviš ovaj oglas?
Dodatni komentar (300 slova max):
Spam zaštita: 1+2=
Dobro je znati Oglašavanje žestokih alkoholnih pića

Prema Zakonu o oglašavanju, Član 46. kaže "Oglašavanje alkoholnih pića, uključujući svako isticanje žiga ili druge oznake alkoholnog pića, nije dozvoljeno". Međutim, putem internet oglašavanja dozvoljeno je oglašavanje alkoholnih pića sa sadržajem alkohola manjim od 20%. Takođe, zabranjeno je u oglašavanju prikazivati upotrebu ili oponašanje upotrebe alkoholnih pića.

Oglašavanje psihoaktivnih supstanci

Prema Članu 7. Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama (opojne droge, odnosno narkotici, psihotropne supstance, proizvodi biološkog porekla koji imaju psihoaktivno dejstvo), zabranjeno je oglašavanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci kojima se bilo koje lice navodi na zaključak da psihoaktivne kontrolisane supstance spadaju u hranu, dodatke hrani ili predmete opšte upotrebe; kojim se bilo kojem licu, na bilo koji način, daju netačne i nepotpune informacije, odnosno kojim se kod bilo kojeg lica stvara zabluda u vezi s primenom, odnosno upotrebom psihoaktivnih supstanci. Zabranjena je upotreba izraza ili teksta kojim bi bilo koje lice moglo da se dovede u zabludu u vezi sa sastavom, svojstvom, namenom ili dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Oglašavanje oružja

Prema Zakonu o oglašavanju, Član 61. kaže "Zabranjeno je oglašavanje naoružanja i vojne opreme. Izuzetno, naoružanje i vojna oprema može se oglašavati samo stručnoj javnosti, koju čine ovlašćeni proizvođači i ovlašćeni trgovci naoružanjem i vojnom opremom i država i njene oružane snage kao ovlašćeni kupci, putem specijalizovanih časopisa ili direktnog oglašavanja. Oglašavanje sportskog i lovačkog oružja, delova tog oružja i municije za to oružje, dozvoljeno je."

Oglašavanje duvana

Prema Zakonu o oglašavanju, Član 50. i 52. kažu "Zabranjeno je oglašavanje duvana i duvanskih proizvoda, uključujući svako isticanje žiga ili druge oznake proizvođača tih proizvoda. Zabranjeno je isticanje žiga ili druge oznake proizvođača duvana i duvanskog proizvoda iz stava 1. ovog člana i u oglasnoj poruci kojom se ne oglašava proizvođač duvana i duvanskog proizvoda, uključujući i oglasnu poruku kojom se oglašava sponzorisana aktivnost, ako ovim zakonom nije drugačije propisano. Na oglašavanje elektronskih cigareta, tečnosti i delova za elektronske cigarete, kao i drugih proizvoda koji po svojoj funkciji predstavljaju ili zamenjuju cigarete i druge duvanske proizvode shodno se primenjuju pravila o oglašavanju duvanskih proizvoda."

Oglašavanje prostitucije

Prema Zakonu o javnom redu i miru, Član 16. kaže: "Ko se odaje prostituciji, koristi usluge prostitucije ili ustupa prostorije radi prostitucije - kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana. Ko maloletnom licu ustupa prostorije radi prostitucije - kazniće se zatvorom od 30 od 60 dana". Shodno tome, oglašavanje prostitucije je strogo zabranjeno.

Oglašavanje piraterije

Krivični zakonik Republike Srbije jasno objašnjava problem piraterije: "Ko pod svojim imenom ili imenom drugog u celini ili delimično objavi, stavi u promet primerke tuđeg autorskog dela ili interpretacije, ili na drugi način javno saopšti tuđe autorsko delo ili interpretaciju kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine". Takođe zakon kaže: "Ko neovlašćeno objavi, snimi, umnoži, ili na drugi način javno saopšti u celini ili delimično autorsko delo, interpretaciju, fonogram, videogram, emisiju, računarski program ili bazu podataka, kazniće se zatvorom do tri godine".

Oglašavanje pirotehničkih sredstava

Radi zaštite života, zdravlja i bezbednosti ljudi, promet eksplozivnih materija obavlja se pod uslovima određenim Zakonom o prometu eksplozivnih materija. Promet eksplozivnih materija može se obavljati samo za eksplozivne materije za čije je stavljanje u promet izdato odobrenje, odnosno koje su navedene u Listi eksplozivnih materija koje se mogu stavljati u promet. Zakon propisuje da lice koje se bavi prometom treba da obezbedi prostorije u kojima će se te materije smeštati i čuvati odvojeno od ostalih proizvoda. Na osnovu svega navedenog, možemo utvrditi da promet eksplozivnih materija (pirotehnike) nije slobodan na tržištu, već da mu prethodi izdavanje odobrenja od strane nadležnog organa. Jedan od uslova čiju ispunjenost nadležni organ proverava jeste da li objekat u kome se promet obavlja ispunjava propisane uslove u pogledu lokacije, tehničke opremljenosti i zaštitnih mera bezbednosti, što navodi na zaključak da se promet ovih proizvoda može obavljati u prodajnom objektu, a ne van objekta (putem interneta)".

Korisnik vređa druge korisnike sajta

Strogo je zabranjeno svako vređanje drugih korisnika sajta, odnosno oglašivača ili kupaca. Za vređanje na rasnoj, seksualnoj ili materijalnoj osnovi snose zakonske posledice, a to je ujedno i kršenje Uslova korišćenja sajta. Shodno tome, takve oglase je potrebno momentalno prijaviti.

Korisnik se lažno predstavlja

Svako lažno predstavljanje i dovođenje korisnika u zabludu je najstrožije zabranjeno. Oglašivači koji na ovaj način zloupotrebljavaju naš servis, biće automatski blokirani, bez mogućnosti daljeg objavljivanja oglasa. Takođe, krađa identiteta snosi i zakonske posledice.

Korisnik traži uplatu kredita ili dopune

Zabranjeno je zahtevanje uplate kredita ili dopune za mobilni telefon kao vid "potvrde o ozbiljnim namerama" u procesu kupovine, odnosno prodaje. Ukoliko oglašivač u tekstu oglasa postavi ovakve ili ovima slične uslove, oglas će biti momentalno obrisan.

Korisnik nije punoletan

Sajt "SMS Oglasi" je namenjen isključivo punoletnim osobama. Ukoliko se utvrdi da je oglašivač maloletna osoba, broj oglašivača će biti automatski blokiran bez mogućnosti za dalje objavljivanje mali oglasa.

Korisnik širi govor mržnje

Najstrožije je zabranjeno širenje govora mržnje na rasnom, nacionalnom, seksualnom ili materijalnom osnovu. Oglasi sa takvim sadržajem će biti momentalno uklonjeni, a oglašivaču će biti zabranjeno objavljivanje malih oglasa sa broja telefona koji je koristio.

Tekst oglasa sadrži identitet drugih korisnika

Tekst malog oglasa ne sme da sadrži identitet trećeg lica, odnosno identitet drugog korisnika sajta ili lica povezanih sa drugim korisnikom sajta. Oglašivači koji imenom, prezimenom ili putem broja telefona, adrese, email adrese ili profila na društvenim mrežama otkrivaju identitet drugih korisnika, biće momentalno uklonjeni sa sajta uz dodatak zabranu objavljivanja oglasa sa broja telefona koji su koristili.

Oglas je dupliran (korisnik spamuje sajt)

Ukoliko primetimo da je oglašivač postavio više identičnih oglasa na način da svesno "zatrpava" određenu kategoriju na sajtu i na taj način onemogućava drugim korisnicima fer oglašavanje, bićemo prinuđeni da oglašivača uklonimo sa sajta i zabranimo buduće objavljivanje oglasa sa broja telefona koji je koristio.