Sombor

Strana 1 od 0

Sedište Zapadnobačkog okruga je grad Sombor koji se sastoji od 16 naselja i ima ukupno nešto nešto manje od 86.000 stanovnika. Samo gradsko naselje Sombor ima oko 47.000 stanovnika. Grad Sombor leži na tromeđi Srbije, Hrvatske i Mađarske i ima odličnu saradnju sa gradovima preko granice. Istoričari još uvek ne mogu da se dogovore kako je Sombor nastao, ali se pretpostavlja da je naselje počelo da se razvija u XIV veku na vlastelinskom imanju porodice Cobor, od čijeg prezimena je navodno i potekl